Erik Høgh-Sørensen

Erik Høgh-Sørensen (DF)

Spidskandidat for DF i Hjørring – genopstiller til Regionsrådet 16. nov.

Hjørring Kommunes økonomi er laset, og vi skal samtidig sikre velfærden. Jeg savner en ordentlig erhvervspolitik og ordentlig ældrepleje – ikke flere “Havbakken”-er. Tværtimod. Mit mål er at udvikle alle kommunens geografiske områder med gode skoler og god offentlig transport.

Region Nordjyllands økonomi er laset. Det socialdemokratiske styre har kørt sygehusene i sænk, så der lige nu spares på fremtidens medicinske udstyr og dermed fremtidens patientbehandling. Især sygeplejerskekonflikten gør ondt lige nu, fordi både den socialdemokratiske regering og det røde flertal i Regionsrådet har fejlhåndteret sygeplejerskernes berettigede ønsker om lønforhøjelse. Hvordan kan det være, at man investerer i beton hen over Egholm, men ikke i mennesker og ansatte på vores sygehuse?

Hvis jeg bliver valgt 16. november 2021, vil jeg prøve at forlige faggrupperne, forbedre rekruttering og arbejdsmiljø OG forestå den økonomiske genopretning. Ulla Astman (S) har været regionsformand i 13 år og gjort meget godt mht. pleje af både psykiske og fysiske skader. Men på økonomien og det nye sygehusbyggeri har hun næsten gjort mere skade end gavn ved ikke at samarbejde bredt i Regionsrådet. Der må nye kræfter til. Hvis jeg bliver valgt, vil jeg fortsætte arbejdet for ordentlig sundhed i HELE Region Nordjylland og modvirke centralisering. Dermed modsætter jeg mig også den senere tids udhuling i Frederikshavn, Skagen, Hjørring og Brønderslev. Ligeledes er jeg meget stor støtte af at bevare de nuværende uddannelsestilbud, lokalt og centralt, og støtte jernbanenettet i Nordjylland. Vi SKAL have liv i lokalsamfundene. Se mere neden for, eller kontakt mig på tlf. 51418410.

Medlem af hovedbestyrelsen i Landsforeningen NON-halal.

Medlem af Kaj Munk Selskabet og Trykkefrihedsselskabet.

Pladevender på Radio Sindal FM104,1, hvor jeg spiller alt fra punk og countrymusik til Weyse-salmer.

Ejer af Tolne-ulven, hvis borgerlige navn er “Napoleon” (en gravhund) 😉

Masser af arbejdserfaring: Metalfabrikker, i land- og skovbrug, bager, maler, tjener og ufaglært i byggebranchen. Har boet mange år i USA, Belgien og Frankrig. Jeg er journalist og har været EU-korrespondent for Ritzau. Dernæst koncernrådgiver på Esplanaden og kommunikationschef i Mærsk-MCI. Jeg driver i dag en lille konsulentvirksomhed, men bruger mest tid på politik. Sagt på en anden måde: Jeg aftjener pt. min værnepligt for demokrati og Danmark.

Et godt samfund lader sine dygtigste borgere excellere og sine svageste fungere 🇩🇰 Her kan du læse mere om mig. Enten i alfabetisk orden neden for. Eller du kan klikke på kortet for at se min politik i dit nærområde:

 • Balance i Danmark: De rigeste landsdele må bidrage mere til de andre, så vi har en hel nation.
 • Bankunionen, EU: Sig nej til EU’s bankerot-klub ved at stemme på mig. Stemmer du på partier, der går ind for EU, kommer du til at betale for sydeuropæiske bankfallitter. I strid med euroforbeholdet. 🇩🇰
 • Brexit: En rigtig god ide for briterne 😊. De danske EU-politikere smadrer dansk eksport til UK ved at underlægge sig EU. Læs mere her eller her.
 • Børn og skoler: Der skal satses på uddannelse især de praktiske fag. Lad os fjerne uddannelsesloftet og 2%-sparekravet.
 • Domstole, retspolitik: Strengere straffe tak! Kriminelle udlændinge skal ud. Jeg er stor fan af Lindholm-internering af udvisningsdømte forbrydere. Borgernes tillid til retssystemet skal genoprettes.
 • Erhvervslivets ve og vel: Efter mange år i Mærsk kender jeg erhvervslivet godt, og den erfaring vil jeg bruge, hvis jeg bliver valgt. Erhvervslivet finansierer velfærden.
 • EU: Som tidligere EU-korrespondent i Bruxelles er jeg ikke i tvivl: Hvis EU ikke forbedrer sig, så skal Danmark ud. 😊 🇩🇰
Mod vinden - Danmarks plads i Europa • Fiskeri: Vi kan være stolte af danske fisketraditioner. Her er mine forslag: Fiskeristyrelsen skal flyttes til Hirtshals eller Hanstholm. De store EU-bomtrawlere skal ud af dansk farvand – de smadrer vores fiskepladser og svindler med kvoter. Se TV2-indslag.
 • Forbindelser, transport: Selvfølgelig skal vi have en 3. Limfjords-forbindelse. MEN det er lige så vigtigt at få bedre veje sydfra til Thy-Mors-Jammerbugt hen over eller under Limfjorden.
 • Forfatterskab: Jeg har skrevet fire dokumentarbøger. Bogen om min tid som EU-korrespondent ses t.h.
 • Grænsekontrol: Ja da! 🇩🇰 Grænsekontrollen har vist sig at forhindre terror på dansk jord. Grænsekontrollen skal skærpes, så tyve og andre kriminelle stoppes og straffes, både på vej ind og ud.
 • Gymnasier og videregående uddannelser: Danmark har brug for håndværkere, og jeg vil arbejde for, at man kan bo på landet OG blive uddannet. Som regionsrådsmedlem har jeg bidraget til at fremtidssikre mindre gymnasier som Morsø og Fjerritslev. Håndværkeruddannelser og VUC bør fremmes. Aalborg Universitet vil jeg gerne tilgodese med så mange forskningsmidler som muligt.
 • Halal-Farvel! Dyrplageri og alskens andre religiøst drevne onder skal ikke påduttes os danskere. “Halal-skat” er grundlovsstridig. I det hele tager skal islam rulles tilbage og ud af det offentlige rum. Religion er en privatsag.
 • Hvidvask, Nordea, Danske Bank: De nuværende folketingspolitikere nøler, og nøleriet går ud over banker med rent mel i posen. I Region Nordjylland dræner Nordea sygehusenes kasser med tvivlsomme swap-lån, som måske ender i skattely. Se TV2-indslag.
 • Inklusion: Brugt i folkeskolen som spareøvelse, hvilket er gået ud over både velfungerende elever og de “inkluderede”. Trist.
 • Integration: Et misbrugt ord. Burde være: “Tilpas dig dansk kultur eller smut”.
Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Flag-bearbejdet-C.jpg
 • Klima: Ja, der er et problem, og det skal vi løse. Men nej til klima-panik. Min politik: 1. Gør noget mere selv i stedet for at fortælle andre, hvad de skal gøre. 2. Vi danskere kan ikke vinde klima-VM, hvis vi taber velfærds-VM. Dvs. Danmark børe ikke miste jobs og virksomheder, bare fordi klima-syndere i Kina og USA får lov at pulse løs.
 • Kultur: Ja til alt fra høj-kultur til traktor-træk. Flere penge til jyske museer, især de historiske. Jeg er stor fan af Aalborg Symfoniorkester, og som regionsrådmedlem har jeg ydet et lille politisk bidrag til koldkrigs-museet REGAN Vest i Himmerland. 😊
 • Kystsikring: Ja, på en fair måde. Jeg vil arbejde for, at Vendsyssel får sin rimelige andel.
Bæredygtigt Landbrug har DF's støtte
Borupgaard i Vendsyssel. Landmænd kender stedet
 • Landbrug, realkredit: Jeg er født og opvokset på landet og ved havet. Det er min kulturbaggrund, og jeg er stolt af Danmarks miljønyttige landbrug, konventionelt og økologisk. Danske bønder er frontkæmpere i kampen mod sult verden over. Jeg er fan af organisationen Bæredygtigt Landbrug anført af Danmarks vigtigste bonde, Flemming Fuglede Jørgensen. Bønder og fiskere skal have nemmere ved finansiering og arveskifte, og det skal finanssektoren hjælpe med. Der skal være liv på landet.
 • Læger / sygeplejersker er jeg stor fan af. De kæmper for vores sundhed. En mærkesag er for mig at have familielæger overalt, også i tyndt befolkede områder. Nemt er det ikke, men løsningen er at få flere i uddannelse og lave midlertidig værnepligt for enkelte unge læger (+ de pågældende skal have ekstra god løn). Andre løsninger er at overdrage lægeopgaver til særligt uddannede super-sygeplejersker (APN), og i det hele taget at lønne hospitals-sygeplejersker bedre.
 • Lærlinge: Der kan ikke komme lærepladser nok. Gammeldaws manuelt arbejde er på vej tilbage, og kan vi kæde det sammen med IT og robotisering, står Danmark stærkt. Jeg har derfor stillet forslag om en særlig lærlinge-montørordning i offshore-branchen.
 • Miljø: Vi skal blive meget bedre til at beskytte naturen og dyre-artsrigdommen. Jeg er et naturmenneske og har masser af ideer: En pindsvine-handlingsplan, forebyggelse af trafikdrab, og så bør bilister miste deres kørekort, hvis de smider skrald i grøftekanter.
 • Medier er vigtige for demokratiet og skal være frie, uafhængige og tilstræbt objektive. Derfor bør statsstøtten fjernes fra medier som DR, JP/Politiken og Berlingske. Læs mere. Vi skal stoppe censur begået af EU, Twitter og Facebook. Læs mere.
 • Mærsk: Jeg er stolt af at have arbejdet med toplederne i dette ikoniske imperium, hvor god etik ofte kombineres med god profit.
 • NATO: Har beskyttet os siden Anden Verdenskrig. Planen om en EU-hær udhuler NATO og er dermed en trussel mod Danmarks sikkerhed.
 • Nazi-kortet: Man skal lære af historien, men være varsom med at (mis)bruge historien i nutidens politiske debat via diverse sammenligninger. Nazi-kortet ødelægger sober debat.
Erik Høgh-Sørensen

Jeg er ikke i politik for pengenes skyld (overhovedet!), men er på mission for det Danmark, jeg selv har nydt godt af fra barnsben. Der er så meget, vi skal passe på. Jeg har masser af erhvervserfaring — og det betyder selvfølgelig ikke, at jeg er gammel… 😊
 • Regioner / hospitaler: Jeg kæmper som DF-regionsrådsmedlem imod fyringer og stillingsnedlæggelser. Dog vil jeg gerne fyre regions-politikerne (inkl. mig selv) og bruge besparelserne på borgernes sundhed.
 • Omskæring: Hvorfor skal spædbørn skamferes på grund af religion? Det vil jeg arbejde imod.
Erik Høgh-Sørensen
Tryghed der tæller
 • Pensionister: Ældre har krav på en værdig alderdom, og DF er det parti, der over tid har gjort mest for pensionisterne inden for det muliges kunst. DF-forslag: Plejehjems-garanti fra du bliver 80. DF-resultat: Ældremilliarden. Generelt: Nedslidte skal have tidlig pension, mens aktive ældre skal kunne tjene ekstra på at arbejde. Reglerne skal være til at forstå. Gamle mennesker skal ikke smides ud af plejehjemmet i Tornby ved Hirtshals, eksempelvis.
 • Psykiatrien: Er et indsatsområde for mig. Vi skal ære de ansatte og vi skal være bedre til at sikre os: 14 drab på fem år i Nordjylland, begået af psykisk syge, er alt for meget. Der skal skaffes flere læger, men uden sprog-misforståelser. Se TV2-indslag.
 • Religion: Er en privat sag. Anmassende religioner som islam skal ud af det offentlige rum.
 • SKAT: Skal under kontrol og uretfærdigheder stoppes. Hvorfor er ejendomsskatter så uforholdsmæssig høje i provinsen kontra København? Dvs. nordjyder betaler relativt set for høj skat.
 • Tolkning for indvandrere: Skal standses. Samfundet betalte 180 mio. kr. i 2017 for, at indvandrere, der ikke gider lære dansk, kunne få tolkning hos læger eller sygehuse. I øvrigt kunne danske borgere ofte have behov for tolk, når lægen er udenlandsk.
 • Vindmøller: Kun til havs. Ikke ved Børglum Kloster, f.eks. PLUS: Vi skal standse vindmølle-vingers drab på sjældne trækfugle. Vindmøller er en dræber, og det har vi ikke råd til, når presset på biodiversiteten er så stor, som tilfældet er.
 • Ældre: Se under pensionister.

Hvis du har spørgsmål om min politik, er du velkommen til at ringe eller skrive: Tlf. +45 51 41 84 10 og erikhsDF(snabel a)gmail.com.