STOP DIN SØGEN – STEM PÅ HØGH’EN

Erik Høgh-Sørensen er nordjysk folketingskandidat og regionsrådsmedlem for Dansk Folkeparti


Erik Høgh-Sørensen

Jeg er 54 år og bor i naturskønne Tolne mellem Frederikshavn og Hjørring. Stammer oprindelig fra nord-Djursland, men har boet og arbejdet mange år i USA, Belgien og Frankrig. Startede som arbejdsmand på metalfabrikker, og har arbejdet i land- og skovbrug og som tjener, bager og maler samt i byggebranchen + meget, meget andet.

Med to universitetsgrader fra San Francisco State University har jeg været international journalist, EU-korrespondent og rådgiver for Mærsk’s direktion. I dag er jeg medejer af en konsulentvirksomhed, men jeg bruger det meste af min tid som folkevalgt regionsrådsmedlem i Region Nordjylland.

Jeg stiller op til folketinget, fordi jeg gerne vil give noget tilbage til det velfærdssamfund, jeg selv har nydt godt af. Jeg har masser af erhvervserfaring — selvfølgelig uden at være gammel… 😊

Et godt samfund lader sine dygtigste borgere excellere og sine svageste fungere. Det giver sammenhold. Danmark i balance — med liv på landet 🇩🇰 I det følgende kan du læse mere om mig personligt (CV). Du kan se min politik efter alfabetisk emne herunder. Eller klikke på kortet for at se mine indsatsområder nær dig:

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Flag-bearbejdet-C.jpg
 • Balance: Et Danmark i balance betyder, at de rigeste landsdele skal bidrage mere til de andre. I årene 2015-2019 havde Region Hovedstaden f.eks. et overskud på mindst 1,3 mia. kr., mens over 500 stillinger blev nedlagt på nordjyske sygehuse. Det skal afbalanceres. Samme problem i kommunerne.
 • Brexit: En rigtig god ide for briterne 😊
 • Børn, skole, universiteter: Uddannelsessystemet kan ikke tåle flere besparelser. 2%-sparekravet bør afskaffes. Først på håndværksfagene og i 2020 på de akademiske gymnasier.
 • Domstole, retspolitik: Strengere straffe, tak. Med lov skal land bygges. Jeg ønsker et indgreb især mod forsvarsadvokater, der ødelægger retsfølelse, retssikkerhed og borgernes tillid.
 • Erhvervslivets ve og vel: Efter mange år i Mærsk kender jeg erhvervslivet godt, og den erfaring vil jeg bruge. Erhvervslivet finansierer velfærden. Se mere.
 • EU: Som tidligere EU-korrespondent i Bruxelles er jeg slet ikke i tvivl: Hvis EU ikke forbedrer sig, så skal Danmark ud. 😊
Mod vinden - Danmarks plads i Europa • Fiskeri: Væk med regel-tyranniet. Fiskeristyrelsen skal flyttes til Hirtshals eller Hanstholm, og de storsvindlende EU-bomtrawlere skal smides ud.
 • Forbindelser, transport: Selvfølgelig skal vi have en 3. Limfjordsforbindelse, men det er mindst lige så vigtigt at få bedre veje sydfra til Thy-Mors-Jammerbugt hen over (eller under) Limfjorden.
 • Forfatterskab: Jeg har skrevet fire dokumentarbøger. Prisbelønnede. Har solgt godt. Læs mere.
 • Forskning: Ja til flere penge til forskning.
 • Grænsekontrol: Skal udbygges og gøres permanent. Også på vejen ud skal kriminelle stoppes og straffes. Grænsekontrol virker fantastisk, men det er ikke alle, som har opdaget dette endnu. Især ikke de EU-glade.
 • Gymnasier: En af mine politiske prioriteter er, at der skal være liv på landet. Derfor har jeg bidraget til at fremtidssikre mindre gymnasier som Morsø og Fjerritslev. Også storbygymnasierne skal trives, og mest af alt bør lokale håndværkeruddannelser og VUC fremmes.
 • Halal: Farvel halal! Dyrplageri og alskens andre onder skal ikke påduttes os danskere af et mindretal.
 • Hvidvask: De nuværende folketingspolitikere og retsvæsenet nøler. Store banker bør ikke gratis kunne tilsværte Danmarks internationale image som korruptionsfri. Omvendt skal uskyldige banker ikke straffes for de stores synder.
 • Inklusion: Misbrugt ord. Brugt i folkeskolen som spareøvelse, hvilket er gået ud over både velfungerende elever og de “inkluderede”. Trist.
 • Integration: Misbrugt ord. Jeg foretrækker “hjemsendelses-politik”.
 • Islam: Ud af det offentlige rum. Utilfreds? Jamen så er det bare “Koranen ind i bilen. Bilen ud af Danmark.” Eid. satsminister, DR cowboys.
 • Klima: Ja, der er et problem, men nej vi skal ikke gå i klima-panik. Bærende princip: Gør noget selv i stedet for at fortælle andre, hvad de skal gøre (flyv noget mindre). Det nytter ikke, at vi danskere vinder klima-VM, hvis vi taber velfærds-VM, fordi vores virksomheder bliver udkonkurreret af Kina og USA.
 • Kultur: Ja til teater og traktor-træk. Med det mener jeg mangfoldig kultur og flere penge til Jylland, især danske kultur-museer. 😊
 • Kystsikring: Ja, på en fair måde, så Vendsyssel får sin rimelige andel.
 • Landbrug: Landbruget er miljønyttigt og bidrager til kampen mod sult verden over. Så tak, kære bønder, fordi I sørger for mad på bordet og liv på landet.
 • Læger: Jeg arbejder for at have familielæger overalt, også i tyndt befolkede områder. Dette er dog nemmere sagt end gjort. Løsningen er flere i uddannelse og en midlertidig værnepligt for enkelte unge læger (+ ekstra løn som gulerod). Andre løsninger er midlertidige offentlige lægeklinikker og super-sygeplejersker (“APN”).
 • Lærlinge: Der kan ikke komme lærepladser nok. Gammeldaws manuelt arbejde er på vej tilbage, og det skal kædes sammen med IT og robotisering. Så står Danmark stærkt.
 • Miljø: Vi skal blive bedre til at beskytte naturen, og jeg har masser af ideer, se. f.eks. en pindsvine-handlingsplan og ideer til at undgå trafikdrab. Det bør også være terror-straffe for folk, som dræber ørne med gift eller skud. Og jeg vil prøve at få flertal for at skride LANGT hårdere ind mod bilister, der smider skrald langs vejene.
 • Medier: Medier er vigtige for demokratiet og skal være frie, uafhængige og tilstræbt objektive. Dvs. vi skal væk fra statsstøttede medier som DR, JP/Politiken osv., og vi skal stoppe EU’s, Twitters, Facebooks censur. Min artikel fra ræson og den gamle om Haagerup. Eid. Portrættet.
 • Mærsk: Jeg er stolt af at have arbejdet med toplederne i dette ikoniske imperium, hvor god etik ofte kombineres med god profit.
 • NATO: NATO har beskyttet os siden Anden Verdenskrig. Tak USA! Vores forbehold mod EU’s såkaldte “forsvar” beskytter fremtidige danske generationer.
 • Nazi-kortet: Man skal lære af historien, men være varsom med at (mis)bruge den i nutidens politiske debat. Jeg er selv tidligere nazijæger. Læs om mine prisbelønnede bøger her.
 • Hospitaler: Jeg har som DF-regionsrådsmedlem konstant kæmpet imod fyringer og stillingsnedlæggelser for alle faggrupper. Til gengæld vil jeg gerne fyre regionsrådene (inklusive mig selv) og bruge besparelserne på bedre forhold for de varme hænder.
 • Omskæring: Hvorfor skal spædbørn skamferes af hensyn til religion? Det kan til nød tillades, når barnet kan vælge selv. Men ikke for det offentliges regning.
 • Pensionister: Ældre har krav på en værdig alderdom, og DF er det parti, der over tid har gjort mest for pensionisterne. Det er jeg stolt af. Nedslidte skal have tidlig pension, mens aktive ældre skal kunne tjene ekstra på at tage jobs. (Tornby)
 • Pindsvine-handlingsplan: Jeg foreslår mere målrettet beskyttelse af truede dyrearter i Danmark. Pindsvin bør fjernes fra trafikerede områder og sættes ud igen på mindre trafikerede steder. Stork
 • Realkredit: Bør samarbejde så arveskifter i landbrug og fiskeri bliver nemmere. Der skal være liv på landet.
 • Regionerne: Bør nedlægges og besparelserne bruges på at give sygeplejersker, rengøringsfolk, sosu’er, fysioterapeuter, portører, læger og mange andre en bedre arbejdsdag. Se mere.
 • Religion: Er en privat sag og skal bortset fra folkekirken helst ud af det offentlige rum. Min julehistorie. Bederummet.
 • SKAT: Skal under kontrol, og uretfærdigheder skal standses. SKAT skal forhindres i at over-prissætte ejendomme i provinsen i forhold til København. Det betyder, at nordjyder betaler for høj skat. Det skævvrider landet.
 • Social sikring: Danmark i balance. Yde efter evne. Nyde efter behov.
 • Sygeplejersker: Der er allerede ved at være mangel også på sygeplejersker. Deres løn- og arbejdsforhold bør forbedres omgående. Bonus så hurtigt som muligt.
 • Tolkning for indvandrere: Samfundet betalte 180 mio. kr. i 2017 for, at indvandrere, der ikke gider lære dansk, skal have tolke med til besøg hos læger eller sygehuse. Slut med det. Tit savnes der tolkning, når udenlandske læger behandler dansktalende borgere.
Livet i provinsen for enden af regnbuen
Liv på landet – dejligt!

 • Vindmøller: Ja, men til havs. Og så skal vi forebygge, at vindmøllers vinger dræber sjældne trækfugle.
 • Ældre: Se under pensionister.

Hvis du har spørgsmål om min politik, er du velkommen til at ringe eller skrive: Tlf. +45 51 41 84 10 og erikhsDF(snabel a)gmail.com.