Erik Høgh-Sørensen – politiker

Byrådsmedlem i Hjørring, valgt med 5. flest stemmer i 2021.

Efter en årrække i Dansk Folkeparti er Erik Høgh-Sørensen i dag UFP i Hjørring Byråd

Jeg var indtil marts 2022 medlem af Dansk Folkeparti. Ligeledes har jeg i en årrække været medlem af Folkebevægelsen mod EU. Du kan se mit nyeste tv-interview her, ligesom jeg har skrevet masser af læserbreve om, hvor nyttigt det er for Danmark at stå uden for de allerværste dele af EU. Forsvarsforbeholdet er vigtigt, fordi det signalerer, at vi i Danmark godt ved, at NATO er vores bedste sikkerheds-partner, fordi NATO inkluderer USA og Storbritannien.

En anden sag, jeg for nylig har engageret mig i, handler om, hvordan Hjørring Kommune tvangsfjernede tre børn i halvandet år fra deres hjem i Sindal. Man skal passe på med at gribe ind som politiker i den slags sager, men netop denne sag har jeg rejst, fordi der er så mange spørgsmål og en skatteyderomkostning på op til 8 millioner kroner. Du kan se et medieindslag her.

Som mange også ved, er jeg blevet ekskluderet af DF pr. 22. marts 2022. Konflikten havde to årsager, set med mine øjne: For mig stod det efterhånden klart, at formand Morten Messerschmidt ikke som lovet ville samle partiet efter formandsvalget 23. januar 2022. Derudover oplevede min lokale DF-afdeling i Hjørring en Meld-Feld-lignende sag. Da partiledelsen nægtede at gribe ind, trådte to på hinanden følgende lokalformænd i Hjørring tilbage sammen med en hob andre og meldte sig ud. I alt 11 tidl. DF-medlemmer har meldt sagen til politiet. Du kan se en del af sagen beskrevet af Ekstra Bladet her.

Jeg er hverken bitter eller hævngerrig, men jeg siger tingene, som de er, når folk spørger.

Derudover ser jeg fremad: Ved kommunalvalget 2021 fik jeg fik 5. flest personlige stemmer i Hjørring, og det er jeg dybt taknemlig. Tak til både vælgere og hjælpere. At blive nr. 5 var DF’s bedste personlige valg i Nordjylland, og derfor er det skæbnens ironi, at partiet nu har ekskluderet mig. Det begræder jeg nu ikke, jævnfør det jeg skrev oven for. Jeg fortsætter bare det arbejde i byrådet, som vælgerne forventer. Hvad jeg sagde før valget, gælder også efter. Min politik kan du læse meget mere om neden for. Dele af det følgende er skrevet for længe siden:

Erik Høgh-Sørensen (DF)
Erik Høgh-Sørensen

❤️💚💙 699 gange tak til de vælgere, der satte ✖️ LIGE ud for mit navn ved kommunalvalget til Hjørring og derved gav mig et fantastisk godt afsæt til byrådsarbejdet 2022-2026. Jeg fik 5. flest personlige stemmer. Jeg går ydmygt, taknemligt og energisk til opgaven.

❤️💚💙 Dybfølt tak til de 946 vælgere, der stemte på mig personligt til regionsrådsvalget. Jeg var nr. 11 på DF’s liste, men fik 3.-flest stemmer og er dermed 2. suppleant. Jeg arbejdede hårdt i Regionsrådet 2018-2022 og bidrog til at få ny regionsformand. Jeg havde gerne fortsat i regionen, men opgav min topplacering for at gøre plads til yngre kræfter på stemmesedlen, nemlig DFU’s Jamie Voldby.

Erik Høgh-Sørensen
Tryghed for vore ældre

Kan man juble personligt, når ens parti klarer sig elendigt ved et valg? Tjo er vel svaret…. Jeg er i hvert fald stolt over mit særdeles høje personlige stemmetal. Jeg er glad for via mit regionsarbejde og mine valgkamp at have bidraget kraftigt til hele to systemskifter. Både regionsformand Ulla Astman (S) og Hjørring-borgmester Arne Boelt (S) havde siddet på posterne i over 10 år, og en udskiftning var nødvendig. Denne fornyelse bidrog jeg kraftigt til. Ikke af personlig animositet, for det ligger mig fjernt, men simpelt hen fordi, der skulle nytænkning til begge steder. Jeg er ydmyg over for de overraskende mange vælgeres tillidserklæring til mig, og jeg går til frisk til arbejdet. Meget af det, der følger her, er mit valgprogram, som det så ud før valget 16. november 2021.

HJØRRING KOMMUNE er et fantastisk sted at bo 🙂 og nu er arbejdet i gang for at gøre Hjørring endnu bedre, især på ældre- og ungeområdet, men også erhvervspolitikken, hvor jeg gerne vil bruge min Mærsk-baggrund. Der skal være liv på landet for unge som for gamle og over hele kommunen. Mine politiske mål er:

Ordentlig ældre- og ungepleje Der skal lægges en helt ny kurs. Ikke flere Havbakken’er eller skolelukninger! Tværtimod. Vi siger ja til friskoler og friplejehjem. Også ja til minimumsnormeringer både i ældre- og børneplejen, hvis der er råd. Nej til centralisering.
Hirtshals Havn skal udbygges NU uden en opslidende vindmølledebat. Nul vindmøller på land mellem havnen og Kjul. Men gerne på eller ved Natura 2000. Så kan vi måske også overvåge/stoppe EU’s bomtrawlere.
Erhvervslivet skal tilgodeses, så kommunen ses som medspiller af virksomhederne. Affaldsselskabet AVV skal ikke lukkes, og byrådsbeslutningen bør revurderes og evt. omstødes. Skrald er guld, og AVV kunne få en profitabel forretningsmodel. Mere om min kommunalpolitik længere nede på siden.

Klik her for at se min Facebook

REGION NORDJYLLAND Jeg førte valgkamp på følgende mærkesager: Jeg vil fortsætte kampen for sygeplejersker og andre lavtlønnede faggrupper. Ny regionsformand, tak! Den nuv. har siddet i 13 år og gjort meget godt, men hun er metaltræt. Jeg vil fortsat modarbejde centralisering i Aalborg (med mindre det giver mening) og støtte lokale sundhedstilbud i Hjørring, Skagen, Frederikshavn, Læsø. Det gjaldt især Neurorehabiliteringen i Brønderslev, men også sundhedstilbud langt fra mit eget hjem: Farsø, Hobro, Thisted, Mors osv. Offentlig transport skal være lokal, og den skal forbedres. Det dårligt styrede sygehusbyggeri i Aalborg skal under kontrol. Også det står den nuv. regionsformand i vejen for. Se hvad NORDJYSKE skrev om mig forleden:

NORDJYSKE's lederskribent: Rystende at ikke andre end Erik Høgh-Sørensen råber op om supersygehus-økonomien
Skrevet af NORDJYSKEs lederskribent 27.10. Læs mere ved at klikke her

Havnen i Hirtshals skal udvides hurtigst muligt uden at afhænge af vindmøller. Udover det udmærkede grønne fokus på havnen her og nu bør Hirtshals blive en lille containerhavn med profit. Finansieringen bør ske dels med lån (mens renten endnu er billig), dels via offentlig-private partnerskaber med virksomheder som APMT, der har forstand på havnedrift. Som tidl. Mærsk-ansat kan jeg konstatere én ting: Hirtshals Havn er et af de allerbedste kort, når vi taler for udvikling og tilflytning til kommunen. Tolne er et andet pga. naturen 🙂

Den ubrugte tog-godsterminal skal i gang NU. Containere skal på skinner fra Hirtshals til Hamborg. Det er klimavenligt, og trafikken på motorvejene lettes.

Vindmøller hører hjemme til havs. Især skal turist- og rekreationsområdet mellem Hirtshals og Kjul og fredskoven skal ikke (mis)bruges til opstilling af kæmpevindmøller. De kan måske opstilles på selve havnen eller ved Natura 2000-området. Så kan møllerne (måske) bruges til at holde de skadevoldende hollandske bomtrawlere væk.

Ikke flere Havbakken’er (II) Ældreplejen hænger i laser i Hjørring Kommune. Der skal helt nye boller på suppen. Flere medarbejdere, bedre arbejdsmiljø, bedre service. DF siger ”ja” til friplejehjem i Tornby og andre steder, hvor flertallet i det udgående byråd har fejlet grimt med lukningen og derpå hældt salt i såret ved at spænde ben for et friplejehjem. Som udtalt på TV2: Havbakke-sagen får foreløbig DF til at pege på Søren Smalbro (V) som ny borgmester, men det er en anbefaling med forbehold for ændringer fra DF’s side. Det er nemlig vælgerne, som bestemmer. DF er et borgerligt parti, men vi vil også gerne se os selv om garanter for velfærd i det nye byråd. Husk, at DF over tid har gjort mest for de ældre inden for det økonomisk muliges kunst. Ældremilliarden + DF har foreslået plejehjems-garanti fra 80 års alderen. Så derfor skal borgerne selvfølgelig kunne få god pleje i de lokalsamfund, de ønsker.

Psykiatrien Både regionalt og kommunalt skal der arbejdes bedre og mere koordineret, så der kan gribes hurtigt ind med hjælp. Pædagoger og lærere må ikke “stå med hele aben” pga. politiske ønsker om inklusion og integration. De ansatte i psykiatrien skal vi være bedre til at sikre: 14 drab på fem år i Nordjylland, begået af psykisk syge, er alt for mange. Der skal skaffes flere læger, og udlændinge må ikke give anledning til uden sprog-misforståelser. Se TV2-indslag med mig.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Flag-bearbejdet-C.jpg
Er der noget smukkere?

Kultur- og sportsmuligheder er en vigtig del af livet i Hjørring Kommune. Udover vores fremragende museer (ingen nævnt ingen glemt) vil DF gerne give et mindre beløb til den helt nærlokale kultur: F.eks. 5.000 kr. til hver af kommunens i alt 42 borger- og forsamlingshuse. Pengene skal så bruges på lokal udstilling eller foredrag og må ikke fjernes fra den landsby, de gives til.

Bedre transport Som regionsrådsmedlem har jeg foreslået sammenlægning af NT, NJ og dele af regionsadministrationen i ét selskab. Det vil medføre bedre koordination mellem tog og bus for kunderne, og besparelserne kan bruges på serviceforbedringer. Vi skal være balance mellem investeringer dyre “klima-rigtige” busser i Aalborg kontra busservice i landområder.

Klima Jeg klima-realist. Alle kan via privat husførelse hjælpe til, men Danmark vinder ikke klima-VM, hvis vi taber velfærds-VM. Dvs. vi skal bevare virksomhedernes og især landbrugets konkurrenceevne. Mit bidrag: Som regionsrådsmedlem foreslog jeg stop for politikernes udvalgsrejser med fly. Jeg foreslog at holde flere udvalgsmøder per video for at spare 400.000 kr. i kørepenge. Det blev nedstemt i Regionsrådet 🤔

The old windsurf boys: I 2021 holdt jeg 40 års windsurf-jubilæum med ny års-rekord: 53 km/t
Overskrift i NORDJYSKE 25.9 2021

Det Gule Rev er en af flere fantastiske naturområder i Hjørring Kommune. Er enestående for turist-og fritids-fiskere. Hvis vi ønsker at have et lokalt fiskeri i Hirtshals (og det gør DF!), skal vi turde tage opgøret med Rasmus Prehn og EU. Vindmøller kan måske bruges til at kameraovervåge de hollandske bomtrawlere, når de svindler med kvoter og fusker med AIS-signaler.

Forslag: Cold Hawaii North Kombinationen af Løkken og Kjul er glimrende surfområder, som der bør massivt på for at aflaste det oprindelige Cold Hawaii ved Klitmøller og Hanstholm (internationalt kendt som Middles). På store dage er der så overfyldt, at Løkken, Kjul og Uggerby kan blive tilløbsstykker for surfere, kitere og windsurfere (billedet)

Har du spørgsmål? Så ring på tlf. 51418410 eller skriv til eh@rn.dk eller erikhsDF@gmail.com.

Mere om mig, mine initiativer og tillidsposter:

Jeg genopstiller til Regionsrådet og er nummer 11 på DF’s kandidatliste. Jeg er pt. medlem af Regionsrådets Forretningsudvalg og medlem af Udvalg for Regional Udvikling samt Danske Regioners Udvalg for Regional Udvikling. Jeg er også medlem af Læsø Fondens bestyrelse, hvor jeg har foreslået en ny forretningsmodel for Læsø Salt og Læsø Kur. Endelig er jeg bestyrelsesmedlem i LAG Vesthimmerland og Jammerbugt, en organisation som deler EU-skattepenge ud til masser af gode lokale projekter i de to kommuner. Det er sært at være EU-modstander og så dele EU-penge ud, men ærlig talt: Hver eneste skattekrone stammer fra Danmark og burde aldrig administreres af Bruxelles.

Mod vinden - Danmarks plads i Europa
Jeg har skrevet fire dokumentarbøger, heraf nogle prisbelønnede pga. grave-arbejdet bag. Her ses “Mod vinden”, der er insider-beretningen om min tid som journalist i Bruxelles for Ritzaus Bureau.

Det har jeg lavet før Har arbejdet med journalistik og kommunikation i 30 år, bl.a. som EU-korrespondent i Bruxelles for Ritzau samt på internationale medier som San Francisco Independent. Har lavet kommunikation for Mærsk i ca. ni år, dels på Esplanaden som koncernrådgiver. Dels som kommunikationschef i Mærsk Container Industry. Jeg er stolt over at have startet Mærsk-koncernens første “stop madspild”-program, der fik anerkendelse fra FN’s fødevareorganisation FAO.

Jeg har også masser af ufaglært arbejdserfaring fra metalfabrikker (SAPA), land- og skovbrug og jeg har arbejdet som bager, maler, tjener og i byggebranchen. Har boet mange år i USA, Belgien og Frankrig. Jeg er uddannet i journalistik og international økonomi.

Medlem af hovedbestyrelsen i Landsforeningen NON-halal.

Medlem af Kaj Munk Selskabet og Trykkefrihedsselskabet.

Pladevender på Radio Sindal FM104,1, hvor jeg spiller alt fra punk og countrymusik til Weyse-salmer. Bar’ musik. Ingen politik.


Graver gladeligt uden tilladelse

Min politik styres undertiden af “Tolne-ulven” aka. Napoleon 😉 Godt nok er det Regionsrådet, der står for gravetilladelser i Nordjylland. Men ikke min have. Her graver ulven altid uden tilladelse (billedet).

Nogle af mine politiske mottoer: Et godt samfund lader sine dygtigste excellere og sine svageste fungere. Jeg er ikke gået ind i politik for at klappe kaje. Jeg aftjener min demokratiske værnepligt for demokrati, Danmark og vore børns fremtid.

Bæredygtigt Landbrug har DF's støtte
Borupgaard i Vendsyssel. Kendt af Landmænd. Jeg er fan af Bæredygtigt Landbrug 🙂

Mere politik: Fiskeri og landbrug Det kommende byråd i Hjørring er tvunget til at spille en mere aktiv rolle, hvis vi skal værne om det lokale fiskeri og landbrug, for det gør regeringen ikke. De hollandske bomtrawlere skal UD! Se TV2-indslag med mig.

Gymnasier og videregående uddannelser Dem skal vi have mange flere af lokalt. Som regionsrådsmedlem har jeg med konkrete forslag bidraget til at fremtidssikre mindre gymnasier som Morsø og Fjerritslev. Jeg har også værnet om HG, Frederikshavn, Dronninglund og Brønderslevs Håndværkeruddannelser. Voksenuddannelser bør også fremmes.

Miljø og dyrevelfærd Skrald må ikke få lov at flyde i vejsiderne og på strandene. Jeg har selv i årevis deltaget aktivt i skraldeindsamling på danske strande. Så giv gerne strenge straffe til folk, der tages i at smide skrald ud, f.eks. fra biler. Lad os også overveje en “pindsvine-handlingsplan” for at forebygge trafikdrab på dyr. En anden grund til min modstand mod vindmøller på land er i øvrigt, at møllevinger rammer sjældne trækfugle.

Bosætning og realkredit Folk der vil købe hus i provinsområder får tilbudt mindre og dårligere lån af banker og realkredit i forhold til københavnere, hvis ejendomsværdier er kunstigt skruet højt op, så de kan låne mere. Denne diskrimination skal stoppe og landmænd og fiskere skal have nemmere ved ejer- eller arveskifte.

Ungdom og social forebyggelse Der er ikke lærepladser nok til alle dem, der dropper ud før eller umiddelbart efter 9. klasse. Det problem skal løses. Manuelt arbejde er heldigvis på vej tilbage, og kan vi kæde det sammen med IT og robotisering, står Danmark stærkt i fremtiden. Jeg har i Regionsrådet foreslået en særlig lærlinge-montørordning i offshore-branchen. Det giver danske unge en bedre chance i kampen mod løndumping pga. globalisering.

Religion er en privat sag. Anmassende religioner som islam skal ud af det offentlige rum, og religiøse sær-ønsker bør ikke koste det offentlige penge.