Billedet af Erik Høgh-Sørensen taget af Camilla Hey

Stem på:

Erik Høgh-Sørensen

DF-lille-logo-blaa

”.

Jeg håber på din stemme. Jeg er kandidat for Dansk Folkeparti Regionsrådet i Nordjylland ved valget tirsdag, 21. november 2017.

Find mig som nr. 2 på DF's liste. Her kan du se, hvad jeg håber at gennemføre, hvis jeg får DIN og mange andre stemmer:

Sundhed og sygehuse - Fyr bureaukrater, ikke sygeplejersker:

Dansk Folkepartis plan er at give læger, sygeplejersker og andre menige regionsansatte så meget ro som muligt. Det var DF, der for nylig fik fjernet det såkaldte 2% "effektiviserings"-krav, som har ramt sygehusene alt for hårdt. Og det bliver nok DF, som redder akutlægebilen i Hjørring.

DF vil ikke hænges op på nye massefyringer af sygeplejersker mm: Det udgående regionsråd under Ulla Astman (S) har allerede nu lavet et kæmpe-underskud på 150 millioner kroner i 2018-budgettet. Både rød og blå blok nægter at fortælle vælgerne, hvem der skal fyres efter valget!

DF løber ikke fra aftaler, men vi vil ikke hæfte for et dundrende underskud, vi ikke har haft indflydelse på. Denne gang må der spares i top-bureaukratiet og på politikerne selv frem for borgere og menige ansatte.

Vil det nuværende regionsråd fyre sygeplejersker? Læger? Andre ansatte? Psykiatrien?

Eller vil de lukke endnu flere lokale sygehuse som i Dronninglund og Nykøbing Mors? En dårlig ide dengang. En dårlig ide nu.

Ethvert samfund bedømmes på, hvordan det behandler sine svageste:

Det motto vil jeg prøve at efterleve inden for rammerne af en desværre udsultet offentlig sektor. Og et ramponeret SKAT.

Dansk Folkeparti er hverken rød eller blå blok, men derimod en 3. vej. Vi går ikke efter store poster, fordi vi prioriterer at få indflydelse. Og vi samarbejder gerne.

Vi vll gradvist nedlægge regionerne. Besparelser kan gå til borgere eller menige sundhedsansatte f.eks. sygeplejersker. Forberedelserne til lukning skal gøres nu, og Region Nordjylland kan blive toneangivende i Danmark med forberedelserne.

Lægemangel i "yderområder":

Der findes ingen "yderområder". Alle har ret til en personlig praktiserende læge, og DF har nye ideer til, hvordan vi kan skaffe gode læger til Gedsted, Læsø og andre steder. I særlige tilfælde foreslår vi supersygeplejersker med visitations- og ordinationsret i de geografiske områder, hvor det er helt umuligt at skaffe læger. DF anerkender det siddende regionsråd for at have forsøgt at løse problemet, men problemet er ikke løst. F.eks. er der pt. ingen god løsning på de mange problemer i Pandrup.

Akutlægebiler og helikoptere:

Nordjylland er det sted i Danmark, hvor responstiden er suverænt ringest. Bliver jeg valgt, vil jeg bidrage til at rydde op i finger-pegeriet mellem stat og regionsråd. For selvfølgelig skal akutlægebiler dække Hirtshals, Hjørring, Skagen og i det hele taget Vendsyssel.

Husk når I sætter krydset, at alle de flinke EU-partier på Christiansborg, Venstre, LA, konservative, Socialdemokratiet, radikale, Alternativet, SF vil give 1,7 milliarder skattekroner for at lokke en flok EU-bureaukrater fra London til København. 

Jeg synes, at hvis man har 1,7 milliarder kroner til EU, så bør der også være 10 millioner kroner til akutlægebilen i Hjørring og gode akuthelikoptere til Skagen og Læsø. Og der behøver heller ikke komme massefyringer af sygeplejersker mm. efter valget.

Styrk psykiatrien:

Der er sket fem drab på ansatte ved psykiatriske bosteder på fem år. En ansat var nær ved at blive kvalt på et bosted nær Hadsund. Det er uacceptabelt, og der skal gøres meget mere - både for de ansatte og for de syge. Det er pinedød nødvendigt at finde flere penge.

Uden erhvervsliv og uddannelser, ingen velfærd:

Uden et stærkt erhvervsliv og nogle glimrende unge-uddannelser kniber det med velfærden. Jeg har stor erfaring fra det private erhvervsliv, herunder Mærsk, og jeg vil derfor være et godt bindeled i Region Nordjyllands forsøg på at hjælpe det lokale private erhvervsliv.

Fiskeri: Jeg har i flere år ført kampagne mod miljøskadelige hollandske og belgiske bomtrawlere, der har svindlet og snydt med danske fisk for milliarder. Jeg har meldt den uduelige og uretfærdige danske fiskerikontrol til ombudsmanden. Jeg har meldt bomtrawlernes destruktion af internationale elkabler i Skagerak til politiet. Du kan finde meget mere på TV2 Nord og Fiskeritidende om det. Bomtrawlerne skal UD af dansk farvand – uanset hvad EU siger.

Offshore og havne: Jeg vil især gerne være med til at udvikle de nordjyske havne. De skal spille sammen og bistår hinandens forskellige kompetencer – fisk, offshore, osv. Jeg kæmper for montørordningen, så vi kan bevare de højkompetente rejsemontører, der tjener penge til Danmark ved at arbejde i udlandet.

Liv på landet: Bliver jeg valgt til Regionsrådet, vil jeg støtte nordjyske bønder og fiskere i kampen for lige konkurrence. I læserbreve har jeg allerede bidraget til at tilrettevise miljøminister Esben Lunde Larsen (V). Han blev rigtig sur, men så kan han lære, at der skal være liv på landet, og at danske landmænd har et frit erhverv.

Skoler og uddannelser: Uden gode skoler, ingen gode virksomheder. Jeg vil bidrage til, at Nordjylland er først i den gradvise omstilling fra akademiske uddannelser til det mere håndværks-mæssige. Lokale gymnasier som i Fjerritslev skal bevares. Der skal skaffes flere lærlingepladser, og her kan jeg bidrage. Jeg har årti-lang erfaring fra det private erhvervsliv. Jeg forstår i øvrigt både arbejdsgivere og arbejdstagere, for jeg har også arbejdet som landbrugsmedhjælper, fabriksarbejder og skovhugger.

Ordentlige arbejdsforhold: Jeg støtter det arbejde, som 3F laver for at hindre lønpresseri som følge af østeuropæere, herunder ikke mindst i transportbranchen. Men inden for overenskomsterne er østeuropæisk arbejdskraft velkommen.

Trafik og den 3. Limfjordsforbindelse: Min absolutte topprioritet er, at vi hurtigst muligt skal have en 3. Limfjords-forbindelse. Imidlertid stoler jeg ikke på de beregninger, jeg har set for den dyre Egholm-motorvej. Det offentlige er kendt for dårlig budgetstyring og bliver snydt gang på gang. Der findes andre muligheder, som formentlig er billigere for skatteyderne og nøjagtig lige så gode eller endda bedre for trafikken og alle borgere, inklusive Aabybro og Jammerbugt.

Endelig er jeg skeptisk mod at tromle en motorvej hen over naturen på Egholm: Jeg går ind for et godt miljø.

Kystsikring: Jeg har selv tidligere boet på den stormhærgede Kattegat-ø Anholt med mine børn, og jeg arbejder for nordjysk kystsikring. Det må være slut med, at kommuner, regioner og stat skyder skylden på hinanden, alt mens nordjyske huse og ejendomme glider i havet. Løsning: Staten bør føren an, og det må ske med bidrag fra kommuner, regioner og ejendoms / lodsejere.

De små ting, og dyr, tæller:

Red pindsvinene: Jeg vil konkret arbejde for, at vi ser færre døde pindsvin i vejkanterne. Forslaget er for længst fremlagt i pressen. Hvis jeg bliver valgt, vil jeg sammen med Danmarks Naturfredningsforening arbejde for en billig forsøgsordning, som gør Region Nordjylland til foregangsområdet for pindsvine-beskyttelse.

Ryd op i grøftekanterne: Der skal ryddes op, og opgaven bør bl.a. løftes af regionen og kommunerne sammen. Man kunne sætte unge asylansøgere i gang med at rydde op i grøftekanterne. Så kan de bidrage fra dag ét. Selv deltager jeg gerne som frivillig. På øen Anholt var jeg i øvrigt med til at starte ABC – Anholt Beach Cleaning. Vi har samlet meget skrald på strandene.

Jeg håber, du vil sætte kryds på valgsedlen lige ud for mit navn 21. november!

Se min seneste tv-optræden på DR2 Debatten hos Clement om EU og Brexit.​

Sådan får du fat i mig:

Hvis du vil kende mine politiske holdninger nærmere så følg min facebookside her følg mig på Twitter eller min blog på dagbladet Børsen.dk eller du kan skrive til mig på min politiker-email erikhsdf (snabel-a) gmail.com eller du kan ringe til mig på +45 51418410.


Erfaring:

Partner i Analyseenheden 4V ApS. Rådgiver små og mellemstore eksportvirksomheder.

Før det: Kommunikationschef i Mærsk Container Industry. EU-korrespondent i Bruxelles. International journalist og kommunikatør siden 1988. Forfatter til fire bøger og foredragsholder blandt andet med titlen "Så flyt dog til udkants-Danmark!" om hvordan man kan arbejde på distancen og bo på Kattegat-øen Anholt.

Uddannelse, erfaring, interesser: Økonom, polit, journalist fra San Francisco State University. Arbejdsmand på Pyrolux, SAPA, samt i land- og skovbrug på Djursland. Født nær Grenå 1964. Aktive interesser: Fodbold, windsurfing, amerikansk fodbold, natur, landbrug, indsamling af skrald på strande.

​Lidt om pli: Mit princip er at tale til folk, som de taler til mig. I langt de fleste tilfælde betyder det god og sober debat-tone.​

Valgkampsbidrag: Jeg takker ydmygt for evt. støtte, store eller små beløb, på mobile pay 51418410. Husk at skrive ”valgbidrag” i tekstfeltet.

PS: Jeg er også folketingskandidat i Hjørring-kredsen for Dansk Folkeparti. Jeg kommer ikke til at have dobbeltmandat, hvis jeg skulle være så heldig at få vælgernes valg til både Region Nordjylland og Folketinget.​

Mod vinden - Danmarks plads i Europa

Tidligere EU-korrespondent beretter råt for usødet, hvordan EU's politik påvirker din hverdag.

Du kan få dit eksemplar personligt signeret af forfatteren.