STOP DIN SØGEN – STEM PÅ HØGH’EN

Erik Høgh-Sørensen er nordjysk regionsrådsmedlem og medlem af Dansk Folkeparti’s Hovedbestyrelse

54 år. Bor i naturskønne Tolne. Stammer oprindelig fra Norddjurs. Startede som arbejdsmand på metalfabrikker, i land- og skovbrug og som tjener, bager og maler samt i byggebranchen. Siden har jeg boet og arbejdet mange år i USA, Belgien og Frankrig.

Uddannet på San Francisco State University og derefter international journalist, prisbelønnet EU-korrespondent for Ritzau, og siden rådgiver for Mærsk’s direktion. I dag er jeg medejer af en konsulentvirksomhed, men jeg bruger det meste af min tid som folkevalgt regionsrådsmedlem i Nordjylland.

Erik Høgh-Sørensen

Jeg stiller op, fordi jeg gerne vil give noget tilbage til det velfærdssamfund, jeg selv har nydt godt af. Jeg har masser af erhvervserfaring — selvfølgelig uden at være gammel… 😊

Motto: Et godt samfund lader sine dygtigste borgere excellere og sine svageste fungere. Danmark i balance — med liv på landet 🇩🇰 Her kan du læse mere om mig. Enten i alfabetisk orden neden for. Eller du kan klikke på kortet for at se min politik i dit nærområde:

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Flag-bearbejdet-C.jpg
 • Balance i Danmark: De rigeste landsdele må bidrage mere til de andre, så vi har en hel nation.
 • Bankunionen, EU: Sig nej til EU’s bankerot-klub ved at stemme på mig. Stemmer du på partier, der går ind for EU, kommer du til at betale for sydeuropæiske bankfallitter. I strid med euroforbeholdet. 🇩🇰
 • Brexit: En rigtig god ide for briterne 😊. De danske EU-politikere smadrer dansk eksport til UK ved at underlægge sig EU. Læs mere her eller her.
 • Børn og skoler: Der skal satses på uddannelse især de praktiske fag. Lad os fjerne uddannelsesloftet og 2%-sparekravet.
 • Domstole, retspolitik: Strengere straffe tak! Kriminelle udlændinge skal ud. Jeg er stor fan af Lindholm-internering af udvisningsdømte forbrydere. Borgernes tillid til retssystemet skal genoprettes.
 • Erhvervslivets ve og vel: Efter mange år i Mærsk kender jeg erhvervslivet godt, og den erfaring vil jeg bruge, hvis jeg bliver valgt. Erhvervslivet finansierer velfærden.
 • EU: Som tidligere EU-korrespondent i Bruxelles er jeg ikke i tvivl: Hvis EU ikke forbedrer sig, så skal Danmark ud. 😊 🇩🇰
Mod vinden - Danmarks plads i Europa • Fiskeri: Vi kan være stolte af danske fisketraditioner. Her er mine forslag: Fiskeristyrelsen skal flyttes til Hirtshals eller Hanstholm. De store EU-bomtrawlere skal ud af dansk farvand – de smadrer vores fiskepladser og svindler med kvoter. Se TV2-indslag.
 • Forbindelser, transport: Selvfølgelig skal vi have en 3. Limfjords-forbindelse. MEN det er lige så vigtigt at få bedre veje sydfra til Thy-Mors-Jammerbugt hen over eller under Limfjorden.
 • Forfatterskab: Jeg har skrevet fire dokumentarbøger. Bogen om min tid som EU-korrespondent ses t.h.
 • Grænsekontrol: Ja da! 🇩🇰 Grænsekontrollen har vist sig at forhindre terror på dansk jord. Grænsekontrollen skal skærpes, så tyve og andre kriminelle stoppes og straffes, både på vej ind og ud.
 • Gymnasier og videregående uddannelser: Danmark har brug for håndværkere, og jeg vil arbejde for, at man kan bo på landet OG blive uddannet. Som regionsrådsmedlem har jeg bidraget til at fremtidssikre mindre gymnasier som Morsø og Fjerritslev. Håndværkeruddannelser og VUC bør fremmes. Aalborg Universitet vil jeg gerne tilgodese med så mange forskningsmidler som muligt.
 • Halal-Farvel! Dyrplageri og alskens andre religiøst drevne onder skal ikke påduttes os danskere. “Halal-skat” er grundlovsstridig. I det hele tager skal islam rulles tilbage og ud af det offentlige rum. Religion er en privatsag.
 • Hvidvask, Nordea, Danske Bank: De nuværende folketingspolitikere nøler, og nøleriet går ud over banker med rent mel i posen. I Region Nordjylland dræner Nordea sygehusenes kasser med tvivlsomme swap-lån, som måske ender i skattely. Se TV2-indslag.
 • Inklusion: Brugt i folkeskolen som spareøvelse, hvilket er gået ud over både velfungerende elever og de “inkluderede”. Trist.
 • Integration: Et misbrugt ord. Burde være: “Tilpas dig dansk kultur eller smut”.
 • Klima: Ja, der er et problem, og det skal vi løse. Men nej til klima-panik. Min politik: 1. Gør noget mere selv i stedet for at fortælle andre, hvad de skal gøre. 2. Vi danskere kan ikke vinde klima-VM, hvis vi taber velfærds-VM. Dvs. Danmark børe ikke miste jobs og virksomheder, bare fordi klima-syndere i Kina og USA får lov at pulse løs.
 • Kultur: Ja til alt fra høj-kultur til traktor-træk. Flere penge til jyske museer, især de historiske. Jeg er stor fan af Aalborg Symfoniorkester, og som regionsrådmedlem har jeg ydet et lille politisk bidrag til koldkrigs-museet REGAN Vest i Himmerland. 😊
 • Kystsikring: Ja, på en fair måde. Jeg vil arbejde for, at Vendsyssel får sin rimelige andel.
Bæredygtigt Landbrug har DF's støtte
Borupgaard i Vendsyssel. Landmænd kender stedet
 • Landbrug, realkredit: Jeg er født og opvokset på landet og ved havet. Det er min kulturbaggrund, og jeg er stolt af Danmarks miljønyttige landbrug, konventionelt og økologisk. Danske bønder er frontkæmpere i kampen mod sult verden over. Jeg er fan af organisationen Bæredygtigt Landbrug anført af Danmarks vigtigste bonde, Flemming Fuglede Jørgensen. Bønder og fiskere skal have nemmere ved finansiering og arveskifte, og det skal finanssektoren hjælpe med. Der skal være liv på landet.
 • Læger / sygeplejersker er jeg stor fan af. De kæmper for vores sundhed. En mærkesag er for mig at have familielæger overalt, også i tyndt befolkede områder. Nemt er det ikke, men løsningen er at få flere i uddannelse og lave midlertidig værnepligt for enkelte unge læger (+ de pågældende skal have ekstra god løn). Andre løsninger er at overdrage lægeopgaver til særligt uddannede super-sygeplejersker (APN), og i det hele taget at lønne hospitals-sygeplejersker bedre.
 • Lærlinge: Der kan ikke komme lærepladser nok. Gammeldaws manuelt arbejde er på vej tilbage, og kan vi kæde det sammen med IT og robotisering, står Danmark stærkt. Jeg har derfor stillet forslag om en særlig lærlinge-montørordning i offshore-branchen.
Erik Høgh-Sørensen (DF)
 • Miljø: Vi skal blive meget bedre til at beskytte naturen og dyre-artsrigdommen. Jeg er et naturmenneske og har masser af ideer: En pindsvine-handlingsplan, forebyggelse af trafikdrab, og så bør bilister miste deres kørekort, hvis de smider skrald i grøftekanter.
 • Medier er vigtige for demokratiet og skal være frie, uafhængige og tilstræbt objektive. Derfor bør statsstøtten fjernes fra medier som DR, JP/Politiken og Berlingske. Læs mere. Vi skal stoppe censur begået af EU, Twitter og Facebook. Læs mere.
 • Mærsk: Jeg er stolt af at have arbejdet med toplederne i dette ikoniske imperium, hvor god etik ofte kombineres med god profit.
 • NATO: Har beskyttet os siden Anden Verdenskrig. Planen om en EU-hær udhuler NATO og er dermed en trussel mod Danmarks sikkerhed.
 • Nazi-kortet: Man skal lære af historien, men være varsom med at (mis)bruge historien i nutidens politiske debat via diverse sammenligninger. Nazi-kortet ødelægger sober debat.
 • Regioner / hospitaler: Jeg kæmper som DF-regionsrådsmedlem imod fyringer og stillingsnedlæggelser. Dog vil jeg gerne fyre regions-politikerne (inkl. mig selv) og bruge besparelserne på borgernes sundhed.
 • Omskæring: Hvorfor skal spædbørn skamferes på grund af religion? Det vil jeg arbejde imod.
Erik Høgh-Sørensen
Tryghed der tæller
 • Pensionister: Ældre har krav på en værdig alderdom, og DF er det parti, der over tid har gjort mest for pensionisterne inden for det muliges kunst. DF-forslag: Plejehjems-garanti fra du bliver 80. DF-resultat: Ældremilliarden. Generelt: Nedslidte skal have tidlig pension, mens aktive ældre skal kunne tjene ekstra på at arbejde. Reglerne skal være til at forstå. Gamle mennesker skal ikke smides ud af plejehjemmet i Tornby ved Hirtshals, eksempelvis.
 • Psykiatrien: Er et indsatsområde for mig. Vi skal ære de ansatte og vi skal være bedre til at sikre os: 14 drab på fem år i Nordjylland, begået af psykisk syge, er alt for meget. Der skal skaffes flere læger, men uden sprog-misforståelser. Se TV2-indslag.
 • Religion: Er en privat sag. Anmassende religioner som islam skal ud af det offentlige rum.
 • SKAT: Skal under kontrol og uretfærdigheder stoppes. Hvorfor er ejendomsskatter så uforholdsmæssig høje i provinsen kontra København? Dvs. nordjyder betaler relativt set for høj skat.
 • Tolkning for indvandrere: Skal standses. Samfundet betalte 180 mio. kr. i 2017 for, at indvandrere, der ikke gider lære dansk, kunne få tolkning hos læger eller sygehuse. I øvrigt kunne danske borgere ofte have behov for tolk, når lægen er udenlandsk.
 • Vindmøller: Kun til havs. Ikke ved Børglum Kloster, f.eks. PLUS: Vi skal standse vindmølle-vingers drab på sjældne trækfugle. Vindmøller er en dræber, og det har vi ikke råd til, når presset på biodiversiteten er så stor, som tilfældet er.
 • Ældre: Se under pensionister.

Hvis du har spørgsmål om min politik, er du velkommen til at ringe eller skrive: Tlf. +45 51 41 84 10 og erikhsDF(snabel a)gmail.com.