Et aktiv for hele Nordjylland

Erik Høgh-Sørensen

Folk har stemt på mig i HELE Nordjylland, så jeg prøver at løse problemer i HELE Nordjylland. Min grund-ide er, at Danmark skal være i balance, og der skal være liv på landet. Samtidig vil jeg gerne gøre Aalborg til en by, hvis universitet bliver internationalt kendt og med et udadrettet og velfungerende erhvervsliv.

Erik Høgh-Sørensen
Erik Høgh-Sørensen dækker HELE Nordjylland

Hirtshals og Brovst: Slår et slag for bevarelse af VUC. Centrene skal ikke lukkes for danskere, bare fordi migranterne nu er rejst videre. Her er undertiden tale om socialt udsatte, som bør have tilbud i lokalområdet.

Hjørring: Sygehuset skal være stærkt og levedygtigt. Ude på landet skal vi bevare lægehuse som det i Tårs. Jeg var med til at stemme for klinikken i Sindal. Liv på landet betyder, at der også skal være læger på landet.

Frederikshavn: Er et centrum for maritim aktivitet. Det skulle gerne blive ved, og derfor foreslog jeg en lærlingemontør-ordning, som ville stille danske lærlinge bedre i kampen mod globalisering og lønpres fra lavtlønslande.

Skagen: Når ulykken er ude, skal akutlægehelikopteren ikke være for langt væk. Jeg kæmpede aktivt for at få lægehelikopteren placeret i Sindal Flyveplads få minutter væk fra Skagen og Læsø. Hvorfor ikke bruge eksisterende landingsanlæg? Det lykkedes at få den nye helikopter rykket længere mod nord, så flyvetiden til Skagen og Læsø nu ikke længere er så lang.

Læsø: Jeg bakker aktivt op om øens fiskeri og erhvervsliv. Prøver blandt andet at få flere psoriasis-patienter fra København til Læsø Kur (omsætning op) og prøver aktivt at skabe muligheder for øens unge at sælge lidt fisk til turister om sommeren. Er medstifter af det årlige Læsø Folkemøde: Hvorfor drage til Bornholm for at drøfte nordjysk politik? I år finder Læsø Folkemøde sted 22. juni.

Mors: Var medforslags-stiller, da busrute 708 blev ført via Nessundfærgen “Nessie”. Dette er godt både for Sydthy og Sydmors. Jeg arbejdede for bevarelse af behandlingsstedet Strandgaarden. Støtter aktivt landbrug og fiskeri.

Thisted: Region Nordjylland overvejer nye besparelser. DF har allerede foreslået andre muligheder end at skære personale og borgerservice. Trods strid modvind fra alle andre partier sikrede DF, at akutlægehelikopteren i Skive ikke blev flyttet mod syd. Dette gavner dokumenterbart borgernes tryghed og sikkerhed i Thy og Mors.

Erik Høgh-Sørensen
Jeg har foreslået, at regionen kompenserer Dronninglund for den fejl det var at lukke sygehuset.

Dronninglund: Har altid ment det var en fejl at lukke det velfungerende sygehus i 2015. Jeg har forgæves foreslået i regionsrådet at øremærke en lille %-del af bygningssalget til lokalsamfundet.

Erik Høgh-Sørensen
Farsø Avis 10. april 2019

Farsø: Er et af Danmarks mest specialiserede og effektive sygehuse. Farsø er en model for fremtidens sygehusvæsen, fordi patienternes ønsker og tilstand måles nøje før, under og efter operation.

Fjerritslev: Har i regionens udvalg for regional udvikling samarbejdet aktivt for at understøtte gymnasiet i Fjerritslev.